CO A PROČ MĚNÍME?

Představujeme Vám unikátní a bezpečný systém podpory k zahájení podnikání.

Objevte spolu s námi, co znamená náš nový přístup uplatňovaný v České republice k zahájení podnikání. Zjistěte co znamená být "placený podnikatel". Ujistěte se, co vede díky naší inovaci k podpoře Vaší nové kariéry podnikatele.

Tohoto průvodce jsme vytvořili, abychom pomohli všem, kteří zvažují zahájit vlastní podnikání. Pomáhat má průvodce ale i inovátorům vytvářet elegantnější, účinnější a kreativní řešení pro udržitelnost jejich postavení na trhu. Naše řešení je vždy určeno pro Vás. Zaměřujeme se na všechny, kteří si chtějí ověřit přímo v praxi, zda mají konkurenční schopnosti, které vedou ke stabilizaci jejich budoucího podnikání.

Vždy pracujeme individuálně nebo pouze v malých skupinkách s cílem předat Vám co nejvíce potřebných informací k zahájení podnikání. V rámci našich odborných workshopů Vám pomáháme zpracovat Váš vlastní podnikatelský plán, který co nejvíce odráží potřeby reálného trhu. Následně umožňujeme vybraným účastníkům programu testovat si své podnikání pod hlavičkou BEC družstva jako jeho zaměstnanec, s garancí zajištění příjmů v "nelehkých" začátcích podnikání, a to formou mzdy na 6-12 měsíců.

Dále získáte podporu mentoringu a poradenství z různých oblastí rozvoje podnikatelských dovedností, účetní a právní servis, nebo možnost sdíleného pracovního prostoru, tzv. co-workingu. 

Business Model Canvas a Business Rapid Prototyping 

Přístup zaměřený na design nebo-li design thinking je základem naší práce. 

Uplatňování teorie Business Model Canvas a Business Rapid Prototyping Vám umožní prozkoumat nové způsoby, jak vytvořit udržitelnou, stabilní a dlouhodobou hodnotu Vašeho podnikání. Přístup je založen na hledání nových cest k rozvoji Vašich cílů, myšlenek a jejich přepracování vzhledem k potřebám trhu. 

POZNEJTE NÁŠ TÝM


Ivo

ŠKRABAL

Iniciátor a zakladatel metody BEC v CR

Předseda BEC družstva Šumperk


Eva

ŠKRABALOVÁ

Odborná garantka a koordinátorka

Členka BEC družstva Šumperk


Božena

MATYÁŠOVÁ

Expert na účetnictví a daně

Členka BEC družstva Šumperk

Lenka

BÁRTKOVÁ

Lektorka podnikatelských dovedností

Externí lektorka BEC družstva Šumperk