AKCELERAČNÍ PROGRAM MÁŠ NA TO! 

1. WORKSHOPY

KROK ZA KROKEM K PODNIKATELSKÉMU PLÁNU

Pro intenzivní přípravu na zahájení podnikání nabízíme workshopy vycházející z naší metodiky "Krok za krokem k podnikatelskému plánu".

Workshopy jsou zcela zdarma.

Rozsah workshopů je celkem 14 dní, zpravidla 1 - 2 x týdně po 6-ti hodinách, obvykle od 9:00 do 15:00. Probíhají v prostorách BEC družstva na adrese M. R. Štefánika 318/1 v Šumperku. Jejich součástí je kromě soustředění se na vytvoření udržitelného a reálného podnikatelského plánu, také přehled podmínek živnostenského podnikání, základy problematiky daní, účetnictví, práva a marketingu.

Pro koho jsou workshopy určeny?

Workshopy jsou určeny pro všechny zájemce o podnikání. Je primárně určen pro ty z Vás, kteří nemáte s podnikáním příliš zkušeností, a chcete se dozvědět potřebné informace nutné pro zahájení podnikání. Naším cílem je připravit Vás na rozjezd podnikání tak, aby se jednalo o promyšlený, naplánovaný krok, který má stanovené dílčí cíle a indikátory úspěchu. Smyslem této přípravy je minimalizovat rizika spojená s podnikáním a vytvořit profesionální produkty a služby zajímavé pro Vaše budoucí zákazníky.

Standardy našich workshopů

Při organizaci využíváme online podporu a sociální nástroje. Část workshopů může probíhat i tzv. přes internet, a to formou Skype konzultací.

E-learningový nástroj akceleračního programu naleznete po přihlášení - kontaktujte nás pro přístupové heslo.

Využíváme celosvětově uznávanou platformu Padlet pro inovační a interaktivní výuku. V rámci této platformy je vždy k dispozici nejaktuálnější obsah z oblastimarketingu (sociální sítě, internet, blogy, mobilní služby),účetnictví a daní (procentní sazby a termíny dle platné legislativy), a práva(mimo jiné aktuální informace o zavádění EET, tzv. elektronické evidenci tržeb).

Online poradenství

Jako alternativu v případě nemožnosti osobně se zúčastnit workshopů, nabízíme vzdělávání v podobě online konzultací a poradenství pro zahájení podnikání. Forma realizovaného poradenství probíhá formou Skype konzultace doplněné dalšími formami elektronické komunikace a využití přístupu do e-learningové platformy Padlet. Poradenství pokrývá stejné oblasti jako naše workshopy dle metodiky "Krok za krokem k podnikatelskému plánu".

2. TESTOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

PLACENÝ PODNIKATEL

Hlavním přínosem pro řadu začínajících podnikatelů je možnost si otestovat podnikání v rámci našeho družstva jako tzv. placený podnikatel. Námi uplatňovaná metodika vychází z inovativního přístupu BEC, tzv. Podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev, které fungují v řadě zemí západní Evropy, především ve Francii. Spolupracujeme s řadou zahraničních asociací uplatňujících tuto metodiku, především se sítěmi Copea nebo Cooperer.

Co znamená placený podnikatel

Poté, co úspěšně vypracujete Váš podnikatelský plán, podrobíme jej základní obhajobě. Náš inovativní přístup uplatňovaný v České republice Vás nenutí ihned zahájit podnikání jako samostatně výdělečná osoba nebo právnická osoba rovnou praxi, s nutností vykonávat tuto činnost samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Náš model podpory umožňuje otestovat si Vaše podnikání jako "placený podnikatel" při garanci pravidelné měsíční mzdy na dobu 6 - 12 měsíců. V průběhu Vašeho testování je za Vás hrazeno zdravotní a sociální pojištění. Můžete využívat veškerých právních a účetních služeb družstva, včetně sdílení kanceláře či jiných doplňkových služeb. Testování podnikání jako "placený podnikatel" je tedy investice BEC družstva do Vašeho podnikání až do výše 160 000 Kč. Prakticky si také můžete přímo v praxi zlepšovat Vaše produkty a služby, vytvářet brand Vašeho podnikání, budovat vazby a získávat zpětné vazby od zákazníků. Prostě být placeným podnikatelem se vzájemnou podporou struktury družstva. Je to tedy cesta, jak uplatnit Váš obchodní model přímo v praxi.

Kdo se může stát placeným podnikatelem?

Možnost testování je otevřena všem, kteří jsou registrováni jako účastníci našeho Akceleračního programu. Ovšem pouze Vy, kteří úspěšně obhájíte svůj podnikatelský plán, můžete být vybráni do testovací fáze našeho modelu BEC. Pro úspěšnou obhajobu je potřeba mít detailně zpracovaný podnikatelský plán dle naší metodiky "Krok za krokem k podnikatelskému plánu", a mít tzv. validovaný nebo-li ověřený Váš produkt či službu u vybraného vzorku potencionálních zákazníků.

Mentoring

Po celou dobu testování Vašeho podnikání budete obklopeni týmem zkušených poradců a konzultantů, se kterými pravidelně diskutujete a konzultujete nejen Vaše úspěchy, ale i možní cesty zvyšování objemu obchodování Vašich produktů a služeb. Mentoring probíhá skupinově 1 x za měsíc, kdy se setkáte s Vašimi kolegy, a získáte tak i inspirativní a podpůrný prostor vzájemné struktury osob, kteří jsou na stejné lodi jako Vy. Kromě pravidelného mentoringu můžete využívat individuální konzultace, které probíhají osobně v kanceláři BEC družstva nebo formou Skype konzultací dle předem domluveného harmonogramu.

Kurzy, školení a externí poradenství

Pokud potřebujete specifické certifikáty, osvědčení a odborné poradenství spojené s Vaším podnikatelským plánem, zajišťujeme také externí odborné kurzy, rekvalifikace, certifikační zkoušky, autorskou ochranu či jiné specifické formy poradenství, které jsou pro Vás "šity na míru" s ohledem na obory Vašeho budoucího samostatného podnikání či požadavků Vašich produktů a služeb. Na kurzy a poradenství má nárok pouze úspěšný absolvent úvodních workshopů se zpracovaným a obhájeným podnikatelským plánem.

3. SAMOSTATNÝ PODNIKATEL

Pokud se chcete dozvědět více o lidech, kteří si testovali své podnikání v rámci družstva BEC, podívejte se ZDE.